» Banki Kredyty Gotówkowe 
- PKO PB kredyt gotóekowy
- BPH Kredyt gotówkowy
» CHWILÓWKI 
» FUNDUSZE EUROPEJSKIE 
» Fundusze inwestycyjne 
» Inne Bankowe 
» Konta osobiste 
» Kredyty i rachunki dla Firm 
» Kredyty hipoteczne 
- Promocje
- BPH
- BZ WBK
- MultiBank
- ING Bank Śląski
- BOŚ
- Kredyt Bank
- Bank Pocztowy
- HSBC
- DnB NORD
- Deutsche Bank
- PKO BP
- Millennium
- Allianz Bank
- BNP Paribas Fortis
- BGŻ
» Kredyty mieszkaniowe 
» Kredyty refinansowe i Konsolidacyjne 
» Kredyty samochodowe 
» Księgowość 
» Leasing 
» Pożyczki bez BIK 
» Pożyczki hipoteczne 
» Przyszłe Emerytury 
» Ubezpieczenia Komunikacyjne 
» Ubezpieczenia ochronne życiowe 
» Ubezpieczenia turystyczne 
» Lokaty i obligacje 
» Ubezpieczenia zdrowotne 
» Rachunki Inwestycyjne 
» ZWROT PODATKU 
» Leasing bez BIK 


Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl
Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2023-11-30 11:28)
WIG Informujemy, iż w zwi±zku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne s± bezpo¶rednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl
Depozyty 3m
Money.pl - Kliknij po więcej
2024-04-18
WIBID 3M 5,66 +0,00%
WIBOR 3M 5,86 +0,00%
WIBOR 1M 5,84 -0,17%
EURIBOR 3M 3,90 +0,05%
EURIBOR 1M 3,85 +0,71%
Wspierane przez Money.pl

 
Partnerzy

MultiKonto

MultiBank

 • przelewy przez Internet 0 z�
 • bezp�atna us�uga maklerska
 • ponad 4300 bezp�atnych bankomat�w
 • dost�p 24h na dob�, 7 dni w tygodniu

eKonto

mBank

 • bezp�atne otwarcie i prowadzenie rachunku
 • brak wymaganej minimalnej i regularnej wp�aty
 • bezp�atna karta debetowa przy transakcjach minimum na 100 z� miesi�cznie
 • 4400 bankomat�w bez prowizji

Konto osobiste

Inteligo

 • brak op�at za prowadzenie rachunku, kart� i przelewy
 • obs�uga przez www, serwis mobilny, telefon, SMS
 • unikalne rozwi�zania
 • ponad 3400 bezp�atnych bankomat�w

Konto osobiste

Toyota Bank

 • 0 z� za otwarcie i prowadzenie konta
 • 0 z� za nielimitowane przelewy elektroniczne
 • 0 z� za wyp�aty ze wszystkich bankomat�w w Polsce (do 3 w miesi�cu)
 • oprocentowanie 2,75%

Konto osobiste

ING Bank �l�ski

 • 0 z� za przelewy przez internet w PLN
 • 0 z� za wszystkie bankomaty w Polsce
 • karta do konta z w�asnym zdj�ciem
 • podw�jny limit zad�u�enia

Konto osobiste

Alior Bank

 • 0 z� za wyp�aty ze wszystkich bankomat�w w Polsce i na ca�ym �wiecie
 • 0 z� za prowadzenie konta i przelewy internetowe
 • 0 z� za pakiet assistance (np. naprawa AGD i RTV, pomoc hydraulika, holowanie samochodu)
 • 4% w skali roku zarabia ka�dej nocy po�owa �rodk�w z konta na lokacie nocnej

e-direct

Volkswagen Bank direct

 • 0 z� za otwarcie i prowadzenie
 • 0 z� za przelewy i zlecenia
 • 0 z� za wyp�aty z bankomat�w od 400 PLN
 • 0 z� za wydanie kart VISA

Konto osobiste

Bank Zachodni WBK

 • darmowe e-Konto <30 z ultraszybk� kart� zbli�eniow�
 • konto Wydajesz & Zarabiasz - 1% ka�dej transakcji kart� Visa wraca na Twoje konto
 • konto 24walutowe - zabierz z Polski to, co najlepsze!
 • bezpieczne transakcje w Internecie

Konto osobiste CitiKonto

Citi Handlowy

 • 0 z� za wydanie i utrzymanie karty do konta MasterCard PayPass
 • 0 z� za wyp�aty ze wszystkich bankomat�w w Polsce
 • 0 z� za przelewy krajowe przez Internet
 • 0z� za bankowo�� mobiln� Citi Mobile - Bank w kom�rce

Konto osobiste

Bank Pocztowy

 • konto Standard, Nestor
 • bezp�atne zlecenia sta�e
 • 0 z� za do�adowanie telefonu przez internet
 • nie zap�acisz prowizji za otwarcie i prowadzenie konta

Konto osobiste

Bank Millennium

 • 0 z� za prowadzenie konta*
 • 0 z� za kart� do konta*
 • 0 z� za dost�p do obs�ugi przez telefon i internet*
 • Dobre Konto zwraca 3% wydatk�w na zakupy w sklepach spo�ywczych, supermarketach i na stacjach paliw w ca�ej Polsce

Konto osobiste Comfort Direct

Raiffeisen Bank Polska S.A.

 • 0 z� za prowadzenie
 • 0 z� za przelewy i zlecenia sta�e przez Internet i telefon
 • 0 z� za wyp�aty ze wszystkich bankomat�w w kraju
 • nieoprocentowany limit zad�u�enia

e-Konto

Cr�dit Agricole Bank Polska S.A. (dawniej LUKAS Bank S.A.)

 • bezp�atne otwarcie i prowadzenie konta
 • rachunek Oszcz�dzam prowadzony w ramach konta do 5,1%
 • bezp�atny dost�p do konta przez Internet i telefon
 • wyp�aty z ponad 1850 bankomat�w w ca�ej Polsce

Konto hybrydowe

Toyota Bank

 • A� 3 przelewy bez prowizji miesi�cznie
 • W pakiecie z kontem osobistym uprawnia do otrzymywania nawet 4% zwrotu za zakupy i paliwo
 • Bezp�atne otwarcie i prowadzenie

Plus Konto

Volkswagen Bank direct

 • bez op�at za otwarcie i prowadzenie
 • 0 z� za przelewy i zlecenia
 • oprocentowanie 4,75%
 • wp�ata i wyp�ata �rodk�w bez �adnych ogranicze� i op�at

Konto oszcz�dno�ciowe

Noble Bank

 • rachunek oszcz�dno�ciowy dla klient�w sektora Private Banking
 • jedyny taki rachunek na polskim rynku
 • dost�pny w PLN, EUR i USD
 • atrakcyjne oprocentowanie

Konto oszcz�dno�ciowe

Citi Handlowy

 • oprocentowanie 3,20%, dodatkowo na koncie SuperOszcz�dno�ciowym 4,50%
 • bezp�atne otwarcie i prowadzenie konta
 • pieni�dze pracuj� od pierwszej z�ot�wki
 • po oszcz�dno�ci mo�esz si�gn�� w ka�dej chwili bez utraty odsetek

MultiMax

MultiBank

 • otwarcie i prowadzenie rachunku MultiMax - 0z�
 • wysokie oprocentowanie a� do 5%
 • wp�acasz ile chcesz i kiedy chcesz
 • dost�p do rachunku 24 h / 7 dni w tygodniu przez Internet i telefon

MultiKonto jestem

MultiBank

 • dost�p do ponad 4300 bezprowizyjnych bankomat�w sieci Euronet, BZ WBK, Cash4You, eCard
 • 0 z� za otwarcie rachunku, prowadzenie i przelewy przez Internet
 • dost�p do konta 24h/7 dni przez Internet, telefon
 • 0 z� za wysoko oprocentowany rachunek oszcz�dno�ciowy MultiMax

izzyKonto

mBank

 • rachunek dla ka�dego, kto sko�czy� 13 lat
 • brak op�at za otwarcie i prowadzenie konta
 • dost�p do rachunku przez Internet, telefon, SMS, WAP
 • blisko 4000 bankomat�w bez prowizji

Kredyt mieszkaniowy

Getin Bank

 • Okres kredytowania: do 50 lat
 • Waluty kredytu: PLN, EURO
 • Maksymalna kwota kredytu: 100% warto�ci nieruchomo�ci
 • Brak op�aty za rozpatrzenie wniosku

Kredyt mieszkaniowy

Bank BG�

 • d�ugi okres kredytowania – nawet do 40 lat
 • mar�a kredytu z�otowego – od 1,05%
 • prowizja – od 0%
 • wysoka kwota kredytu – do 100% warto�ci nieruchomo�ci

Kredyt mieszkaniowy

Expander

 • bezp�atne por�wnanie ofert z 24 bank�w
 • dowolny czas sp�aty kredytu, nawet do 50 lat
 • kredyty hipoteczne z nisk� rat�
 • kredytowanie nawet do 110% warto�ci inwestycji

Kredyt mieszkaniowy

Bank BPH SA

 • ju� od 5,59% w PLN
 • finansowanie r�nych cel�w jednym kredytem
 • d�ugi okres kredytowania nawet do 40 lat
 • do 3 miesi�cy przerwy w sp�acie rat kredytu

Kredyt mieszkaniowy

Open Finance

 • bezp�atne por�wnanie ponad 200 ofert bankowych
 • dopasujesz rat� kredytu do swoich mo�liwo�ci
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • pomoc w za�atwieniu formalno�ci

Kredyt mieszkaniowy

Bank Millennium

 • finansowanie do 100% warto�ci nieruchomo�ci
 • prowizja 0%
 • obni�ka mar�y o 0,3 pkt. proc.*
 • korzystny okres kredytowania - do 35 lat

Kredyt mieszkaniowy

PKO BP

 • okres sp�aty do 40 lat
 • na dowolny cel
 • niskie koszty udzielenia i obs�ugi kredytu
 • kredyt bez wk�adu w�asnego w PLN, CHF, USD lub EUR

Kredyt mieszkaniowy

Citi Handlowy

 • wysoka kwota kredytu - a� do 3 000 000 z�
 • szybka decyzja kredytowa
 • d�ugi okres sp�aty - a� do 35 lat
 • finansowanie do 90% koszt�w zakupu / warto�ci nieruchomo�ci

MultiPlan

MultiBank

 • oprocentowanie od 7,47% w PLN i od 3,45% w EUR
 • mo�liwo�� kredytowania do 100% warto�ci nieruchomo�ci
 • brak op�at za wcze�niejsz� sp�at� i rozpatrzenie wniosku
 • okres kredytowania do 40 lat

Kredyt mieszkaniowy

Gold Finance

 • oferta 23 bank�w
 • bezp�atna pomoc przy wyborze kredytu (minimum formalno�ci)
 • szybka decyzja kredytowa
 • gwarancja niskiej raty

mPlan

mBank

 • brak prowizji za udzielenie kredytu
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • kredytowanie do 100% warto�ci zabezpieczenia hipotecznego
 • okres kredytowania do 40 lat

Kredyt mieszkaniowy

Bank Pocztowy

 • do 100% warto�ci nieruchomo�ci i poniesionych koszt�w
 • mo�esz uzyska� atrakcyjne oprocentowanie
 • wcze�niejsza sp�ata kredytu bez dodatkowej op�aty
 • okres kredytowania do 40 lat

Kredyt mieszkaniowy

Dom Kredytowy NOTUS

 • ca�kowicie niezale�ne doradztwo na najwy�szym poziomie
 • bezp�atne por�wnanie najlepszych ofert z ponad 25 bank�w
 • niska rata, kredytowanie nawet do 120% warto�ci inwestycji
 • kompleksowa, szybka obs�uga transakcji, mobilni doradcy

Kredyt mieszkaniowy

Cr�dit Agricole Bank Polska S.A. (dawniej LUKAS Bank S.A.)

 • atrakcyjna mar�a, ju� od 0,5%
 • d�ugi okres kredytowania, a� do 35 lat
 • finansowanie do 100% warto�ci nieruchomo�ci

Kredyt hipoteczny

Alior Bank

 • Mar�a od 0,9%
 • Prowizja od 0%
 • Wyb�r walut: PLN lub EUR
 • Kredytowanie do 120% warto�ci nieruchomo�ci

Kredyt mieszkaniowy

Bank DnB Nord

 • 0% wk�adu w�asnego
 • 0% mar�y w pierwszym roku
 • atrakcyjne warunki
 • wybierasz mi�dzy PLN i EUR

Kredyt mieszkaniowy

Eurobank

 • mar�a 0,8% w pierwszym roku kredytowania
 • prowizja od 0 z�, przy zakupie ubezpieczenia od utraty pracy
 • mo�liwo�� odsuni�cia sp�aty kredytu do 36 miesi�cy
 • mo�liwo�� ��czenia swoich dochod�w z dochodami innych os�b

Kredyt hipoteczny

Try@Buy

 • kredyty ta�sze o 0,4% ni� w banku
 • porada kredytowa za darmo
 • najlepsze oferty w najlepszych bankach
 • nagroda dla ka�dego, nawet 8000 z�

Kredyty hipoteczne przez Internet!

Invigo

 • pomagamy we wszystkim: od wyboru oferty do wyp�aty kredytu, a sprawdzenie wysoko�ci raty i zdolno�ci trwa tylko kilka minut
 • kredyty mieszkaniowe 20 bank�w w jednym miejscu
 • wszystkie formalno�ci bez wychodzenia z domu, z telefoniczn� pomoc� dedykowanego konsultanta
 • teraz dop�acamy do kredyt�w - nawet 3 000 z�

Po�yczka hipoteczna

Bank Millennium

 • okres kredytowania do 25 lat
 • do 70% warto�ci nieruchomo�ci
 • mo�liwo�� odroczenia sp�aty kapita�u – karencja do 6 miesi�cy
 • wakacje kredytowe – raz do roku mo�liwo�� zawieszenia jednej raty

Po�yczka hipoteczna

Open Finance

 • por�wnamy wady i zalety poszczeg�lnych ofert
 • dopasujemy rat� i wysoko�� kredytu do Twoich mo�liwo�ci
 • wybierzemy najlepsze oprocentowanie por�wnywalne z oprocentowaniem kredyt�w mieszkaniowych
 • w prosty spos�b za�atwisz wszystkie formalno�ci

Po�yczka hipoteczna

PKO BP

 • szybka decyzja kredytowa
 • nie okre�lona minimalna kwota po�yczki
 • mo�liwo�� zawieszenia sp�aty 1 raty w ci�gu roku
 • ubezpieczenie na wypadek utraty pracy, hospitalizacji

Po�yczka hipoteczna

Bank BG�

 • mo�liwo�� ustalenia zabezpieczenia w postaci nieruchomo�ci osoby trzeciej
 • korzystna cena
 • proste procedury – bez t�umaczenia, na co potrzebujesz �rodki
 • oprocentowanie naliczane jest w oparciu o stawk� WIBOR 6M

Po�yczka hipoteczna

Bank Pocztowy

 • mo�esz uzyska� atrakcyjne oprocentowanie
 • wcze�niejsza sp�ata kredytu bez dodatkowej op�aty
 • mo�liwo�� sp�aty rat po�yczki bez prowizji na ka�dej Poczcie
 • okres kredytowania do 30 lat

Po�yczka hipoteczna

Dom Kredytowy NOTUS

 • uzyskanie �rodk�w finansowych na dowolny cel
 • rozwi�zanie ta�sze od kredytu got�wkowego
 • kompleksowa, szybka obs�uga transakcji
 • spotkaj si� z doradc�, by ustali� wszystkie dokumenty wymagane do uzyskania po�yczki

Kredyt mieszkaniowy z dop�atami

Bank Pocztowy

 • kredyt mieszkaniowy z dop�at� do odsetek 50% przez pierwsze 8 lat - rz�dowy program "Rodzina na swoim"
 • do 100% warto�ci inwestycji
 • okres sp�aty nawet 40 lat
 • w z�otych, czyli bez ryzyka wzrostu kursu waluty

Kredyt mieszkaniowy z dop�atami

Bank BG�

 • do 50% mniej odsetek przez pierwsze 8 lat
 • prowizja – od 0%
 • d�ugi okres kredytowania - do 40 lat
 • wysoka kwota kredytu - do 100% warto�ci nieruchomo�ci

Kredyt mieszkaniowy z dop�atami

Open Finance

 • kto da ci kredyt z dop�at�?
 • kredyt nawet na 100% mieszkania czy domu
 • preferencyjne warunki
 • kredyt udzielany w PLN

Kredyt mieszkaniowy z dop�atami

Bank BPH SA

 • ju� od 4,92% w PLN. Sprawd� promocj�!
 • ni�sza rata kredytu mieszkaniowego przez pierwszych 8 lat sp�aty
 • okres kredytowania nawet do 40 lat
 • do 3 miesi�cy przerwy w sp�acie rat kredytu

Kredyt mieszkaniowy z dop�atami

Cr�dit Agricole Bank Polska S.A. (dawniej LUKAS Bank S.A.)

 • 0% prowizji za udzielenie kredytu
 • 0% wk�adu w�asnego
 • 0 z� za wycen� nieruchomo�ci
 • do 100% warto�ci nieruchomo�ci

Kredyt konsolidacyjny

Bank BPH SA

 • hipoteczny na sp�at� innych kredyt�w, jedna ni�sza rata
 • d�ugi okres kredytowania – nawet do 40 lat

Kredyt konsolidacyjny

PKO BP

 • szybka decyzja kredytowa
 • ubezpieczenie na wypadek utraty pracy, hospitalizacji
 • nieokre�lona minimalna kwota kredytu
 • mo�liwo�� zawieszenia sp�aty 1 raty w ci�gu roku

Kredyt konsolidacyjny

Bank Millennium

 • okres kredytowania do 30 lat
 • do 90% warto�ci nieruchomo�ci
 • kredyt udzielany w PLN
 • wakacje kredytowe – raz do roku mo�liwo�� zawieszenia sp�aty jednej raty

Kredyt konsolidacyjny

Bank BG�

 • szybka decyzja kredytowa
 • d�ugi okres kredytowania – do 30 lat
 • swobodny wyb�r sposobu sp�aty kredytu – raty sta�e lub malej�ce
 • mo�liwo�� karencji w sp�acie kapita�u – do 11 miesi�cy

Kredyty konsolidacyjne

Dom Kredytowy NOTUS

 • sp�ata wszystkich Twoich zobowi�za� za pomoc� jednego kredytu
 • ni�sze oprocentowanie, wyd�u�enie okresu kredytowania = ni�sza rata kredytu konsolidacyjnego
 • szeroka oferta - ponad 25 ofert bankowych dost�pna w jednym miejscu
 • spotkaj si� z doradc�, by ustali� wszystkie dokumenty wymagane do uzyskania tego kredytu

Kredyt konsolidacyjny

Alior Bank

 • niskie raty i brak prowizji
 • konsolidacja do 150 tys. z� bez zabezpiecze�
 • wyp�ata �rodk�w nawet w 1 dzie�
 • dodatkowa got�wka na dowolny cel

Kredyt konsolidacyjny

DB Kredyt

 • nowa rata mniejsza ni� suma starych rat
 • jedna rata i jeden termin p�atno�ci
 • nawet do 150 000 z�, na 7 lat
 • wy�lij formularz - oddzwonimy z bezp�atn� konsultacj�

Po�yczka konsolidacyjna

Citi Handlowy

 • dodatkowa got�wka na dowolny cel
 • kwota po�yczki nawet do 120 000 z�
 • okres kredytowania do 7 lat
 • mo�liwo�� ubezpieczenia sp�aty po�yczki

Kredyt refinansowy

Expander

 • bezp�atnie zmie� sw�j kredyt na ta�szy!
 • por�wnaj oferty 24 bank�w i sprawd� czy Twoja rata jest niska
 • dobierzemy walut� i okres kredytowania
 • pomo�emy w dope�nieniu wszystkich niezb�dnych formalno�ci

Kredyt refinansowy

Bank BPH SA

 • bez prowizji za przyznanie kredytu
 • dodatkowe �rodki na dowolny cel w cenie kredytu mieszkaniowego
 • mo�liwo�� skredytowania op�aty za wcze�niejsz� sp�at� pobieran� przez inny bank
 • w CHF i PLN. Sprawd� promocj� kredyt�w w PLN!

Kredyt refinansowy

Open Finance

 • p�a� mniej za swoje kredyty
 • sp�acasz ju� kredyt mieszkaniowy?
 • a mo�e masz te� inne zobowi�zania?
 • obni� w prosty spos�b rat� swojego kredytu
 

..

..zobacz więcej   

..

..zobacz więcej   

..

www.zanox.com

..zobacz więcej   

..


..zobacz więcej   licznik odwiedzin - 222766        Doradztwo finansowe AB MARK | mapa strony aktuariusz | © 2005-2010